“Bundeling van individuele ervaringen naar collectieve ervaringskennis”.

Het doel van het project  Voor elkaar is om tot een online platform te komen waarop ouders voor hen relevante informatie kunnen zoeken, vinden en delen.

Ouders van een kind met een beperking hebben veel kennis en ervaring. Bijvoorbeeld over hoe je de participatie van je kind op school of buitenshuis kunt bevorderen. Sommige ouders delen hun ervaringen op een Facebook pagina, andere schrijven een blog of plaatsen een tweet. Deze ervaringen worden echter niet op een centrale plek verzameld waardoor ze onvoldoende beschikbaar zijn voor andere ouders. Ervaringen van meerdere ouders rondom één thema (bv. het vinden van geschikte vrijetijdsactiviteiten voor mijn kind) levert collectieve ervaringskennis op. Deze collectieve ervaringskennis kan van grote waarde zijn voor andere ouders die informatie rondom hetzelfde thema zoeken.

“Op het moment dat je een probleem ervaart, heb je de neiging om online naar informatie te zoeken. Wanneer je positieve of negatieve ervaring opgedaan hebt, wil je deze erving met andere betrokkene delen.”

– citaat van een moeder van twee kinderen met fysieke beperkingen

Project Voor Elkaar wil in co-creatie met ouders en experts online smart tools en methodieken ontwikkelen om de ervaringen van individuele ouders te kunnen verzamelen en deze zo te vertalen naar collectieve ervaringskennis. Het ontwikkelen van de online tools gebeurd in nauwe  samenwerking tussen ouders, studenten en vertegenwoordigers van BOSK, UMCU, Zuyd en Midiaan (Partners) dat mede mogelijk gemaakt is door financiële steun van het Johanna KinderFonds en Revalidatiefonds.

Project Voor Elkaar kent drie fasen: Identification (Fase 1); Tool(Re)Design (Fase 2); Evaluation (Fase 3). Deze zijn op de volgende pagina naarder beschreven.