Persoonlijk profiel

Het ‘Voor Elkaar’-initiatief bestaat uit een veelvoud van deelprojecten die samen één gezamenlijk doel hebben. Dit gezamenlijke doel is het bij elkaar brengen
van ouders en hun ervaringen, zodat zij makkelijk ervaringen of kennis kunnen delen en dat die ervaringskennis vervolgens naar de collectieve ervaringskennis
bank gegenereerd kan worden.

Om dit mogelijk te maken zijn persoonlijke data van de gebruiker, in dit geval de ouder en het kind, nodig. Om deze data niet iedere keer opnieuw in te vullen, is
er een profile opgesteld; voor gezin en hun kind.

M. Knoben, D. Klein en B. Lendertz hebben voor dit project een presentatie gepubliceerd die betrekking heeft op de tool 2Scrape. U kunt deze bekijken door op de onderstaande link te klikken:

Presentatie Persoonlijk Profiel