Er worden verschillende smart online tools ontwikkeld om:

  1. De persoonlijke zoektocht naar informatie/ervaringen van ouders te optimaliseren en personaliseren (informatie clusteren, toegankelijker maken, met elkaar te delen en elkaar vinden);
  2. Individuele ervaringen te bundelen naar de collectieve ervaringskennis;
  3. Individuele gebruikers te stimuleren om actief deelnemen en actief te blijven met de motto ‘samen zijn we sterk en altijd up-to-date’.

Er zijn vier tools specifiek voor ouders:

Ook zijn er twee tools die het systeem ondersteunen:

Ten slotte zijn er drie tools die onderdeel zijn van het systeem:

Aanvullend is een globale presentatie gemaakt over de tools. U kunt deze bekijken door op de onderstaande link te klikken:

Presentatie Tools