Het doel van het project Voor elkaar is om te komen tot een online platform waarop ouders, voor hen relevante informatie kunnen zoeken, vinden en delen. Er worden diverse smart online tools ontwikkeld waardoor individuele kennis omgezet kan worden in collectieve ervaringskennis.

Om het doel van het project te visualiseren, is er een film gemaakt worden, waarin de uitdagingen, die ouders ervaren toegelicht wordt. Bovendien geeft het een inleiding  over “Bundeling van individuele ervaringen naar collectieve ervaringskennis”