Fase 2: Tool (Re)Design.  

Dit is de fase waar het project op dit moment in zit.

In deze fase zullen de online tools worden ontwikkeld aan de hand van de feedback van ouders van een kind met een beperking of chronische ziekte en experts tot de definitieve prototypes voor de laatste fase.

Studie 4: Derde kwalitatieve studie.

De vierde studie is een derde kwalitatieve studie. Binnen deze derde kwalitatieve studie worden de designs van de online tools in een herhalend proces aan de hand van de feedback van ouders van een kind met een beperking of chronische ziekte en experts steeds verbeterd tot de definitieve prototypes van de online tools. De informatie is door middel van focusgroepinterviews met ouders en experts ingewonnen. Op dit moment heeft er al één focusgroepinterview (dd. 14-12-2016) plaatsgevonden. De gegevens uit dit focusgroepinterview worden op dit moment geanalyseerd en verwerkt in de online tools.