Fase 1: Identification (van gebruikers en context)

In deze fase zijn de wensen en behoeften van ouders van een kind met een beperking of chronische ziekte geïnventariseerd aan de hand van drie studies. De studies zullen achtereenvolgens worden besproken.

Studie 1: Literatuurstudie

De eerste studie was een literatuurstudie – scoping review. Binnen de scoping review is in de literatuur gezocht naar de online mogelijkheden en tools om individuele informatie te verzamelen, te delen en te generen. Aan de hand van de resultaten uit de literatuurstudie is een rapport opgesteld en een animatievideo gemaakt ten behoeve van de vervolgstudie (studie 2).

Studie 2: Eerste kwalitatieve studie.

De tweede studie was een eerste kwalitatieve studie. Binnen deze eerste kwalitatieve studie zijn de wensen en eisen van ouders van een kind met een beperking of chronische ziekte beschreven ten aanzien van hoe een online platform eruit moet komen te zien en welke functies binnen het online platform wenselijk zijn. De informatie is door middel van een focusgroepinterview (groepsgesprek) met ouders ingewonnen. De resultaten uit dit onderzoek waren als volgt:

 • Teveel informatie en verspreid:
  • Er zijn heel veel soorten informatie beschikbaar;
  • De informatie is verspreid;
  • Er is geen centrale plek waar alle informatie gevonden kan worden;
  • De ervaringskennis van ander ouders met een kind met een beperking is niet verzameld en moeilijk vindbaar.
 • Wensen en behoeften van ouders voor de toekomst:
  • Onderling contact met andere ouders;
  • In je regio of in je buurt kunnen zoeken;
  • Breed kader met veel relevante thema’s:
   • (1) school – (2) vrijetijd & sport – (3) vakantie – (4) aanpassingen – (5) voorzieningen – (6) schoenen & spalken – (7) thuissituatie – (8) financiering – (9) zorgvragen.
  • Een duidelijke structuur in de informatie, zodat ouders op een overzichtelijke wijze de informatie tot hun beschikking hebben.
  • Eigen informatie kunnen bewaren.
 • Voorwaarden waaraan een platform moet voldoen:
  • Betrouwbaarheid;
  • Privacy;
  • Objectiviteit;
  • Geen commercieel belang.

Studie 3: Tweede kwalitatieve studie.

De derde studie was een tweede kwalitatieve studie. Binnen deze tweede kwalitatieve studie zijn de meningen en reflecties van ouders van een kind met een beperking of chronische ziekte achterhaald op het eerste idee rondom de functionaliteiten voor de online omgeving (online platform). De informatie is door middel van acht individuele semigestructureerde interviews met ouders ingewonnen. De resultaten van dit onderzoek waren als volgt:

 • Mogelijkheid voor Connect2Expert of Connect2Professional.
 • Mogelijkheid voor een persoonlijk profiel.
 • Mogelijkheid voor een moderator.
 • Mogelijkheid voor Connect2Person.
 • Toegevoegde waarde van het platform.
  • Informatie, ervaringen, kennis krijgen en uitwisselen.
  • Van elkaar leren en vragen stellen.
  • Steun bij urgente vragen.
  • Ouders met gelijke ervaring vinden.
 • Betrokkenheid en deelname in onderzoek.