In deze deskresearch zijn een 25-tal omgevingen onderzocht waarbinnen kennis en ervaringen worden gedeeld met betrekking tot patiënten/kinderen met een beperking. Hieraan hebben studenten van Zuyd Hogeschool Ergotherapie gewerkt onder begeleiding van Barbara Piskur.

Deskresearch: Best practices communities ervaringskennis zorg
Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].