In deze deskresearch zijn een 25-tal omgevingen onderzocht waarbinnen kennis en ervaringen worden gedeeld met betrekking tot patiënten/kinderen met een beperking. Hieraan hebben studenten van Zuyd Hogeschool Ergotherapie gewerkt onder begeleiding van Barbara Piskur.

Deskresearch: Best practices communities ervaringskennis zorg