In deze deskresearch waren 25 omgevingen (best practices) geselecteerd waarin kennis en ervaringen gedeeld worden met betrekking tot kinderen/patiënten met een beperking. Het rapport is mede mogelijk gemaakt door studenten en Barbara Piškur.

Deskresearch (november 2015 t/m februari 2016)
Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].