In deze deskresearch waren 25 omgevingen (best practices) geselecteerd waarin kennis en ervaringen gedeeld worden met betrekking tot kinderen/patiënten met een beperking. Het rapport is mede mogelijk gemaakt door studenten en Barbara Piškur.

Deskresearch (november 2015 t/m februari 2016)