Gamification deel waarbij feedback over de collectieve informatieverzameling (collaboration) zichtbaar wordt en daarmee gestimuleerd wordt om meer te delen.

Ontwikkeling van de tool 2 Collaborate