Project Voor Elkaar is een samenwerking tussen ouders, studenten en vertegenwoordigers van BOSK, UMCU, en Zuyd dat mede mogelijk gemaakt is door financiële steun van het Johanna KinderFonds en Revalidatiefonds. Binnen het project kunnen de volgende drie fasen onderscheiden worden:

  • Exploratie en concept ontwikkeling van het platform (Fase 1);
  • Tool(Re)Design (Fase 2);
  • Evaluatie en aanpassing (Fase 3).

Het doel is om online methodieken en tools te ontwikkelen om individuele informatie en ervaringen te verzamelen en naar collectieve ervaringskennis te vertalen.

Project Voor Elkaar