Geïnteresseerde ouders en vertegenwoordigers – Deelnemers CoP 1 & 2  van BOSK, UMCU, Zuyd, Lotje&Co, Ieder(in) en BKB participeerde in de eerste bijeenkomst van de Community of Practice.

Met het doel om gezamenlijk een idee te vormen over wat  er gedaan kan worden om ouders nog beter te voorzien van ondersteuning en hulp op het gebied van informatievoorziening, belangenbehartiging en het delen van ervaringen, expertise en kennis.

Community of Practice 1 – “Het gezamenlijk tot een idee komen”