Gesprekken hebben er plaatsgevonden met ouders en met vertegenwoordigers van BOSK over de eerste resultaten uit de onderzoeken van Barbara en hoe daarmee verder te gaan. De eerste ideeën over een ervaringskenniscentrum worden geuit en een Community Of Practice (CoP) bijeenkomst wordt gepland.

Gesprekken met ouders en BOSK