Gesprekken hebben er plaatsgevonden met ouders en met vertegenwoordigers van BOSK over de eerste resultaten uit de onderzoeken van Barbara en hoe daarmee verder te gaan. De eerste ideeën over een ervaringskenniscentrum worden geuit en een Community Of Practice (CoP) bijeenkomst wordt gepland.

Gesprekken met ouders en BOSK
Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].