Doel van dit onderzoek was om de rol van de ouders bij het bevorderen van de participatie van hun kind met een lichamelijke beperking in kaart te brengen.

Start promotieonderzoek Barbara Piskur