Op 17 juni rondde Barbara Piškur haar promotieonderzoek af met de titel: Parents’ role in enabling the participation of their child with a phyiscial disability.

De collectieve ervaringskennis (verzameld m.b.v. diverse onderzoeksmethodieken) van ouders – de acties, strategieën die ouders toepassen om de participatie van hun kind te bevorderen, maar ook hun uitdagingen en behoeften – is een rijke bron van informatie voor het vervolgtraject geweest.

Link naar proefschrift: http://digitalarchive.maastrichtuniversity.nl/fedora/get/guid:8aaf011c-bdc9-4615-b1a0-6d7325920f52/ASSET1

Afronding promotieonderzoek Barbara Piskur